หน้าหลัก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา ประกาศ อบต. ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา
เนื้อหา
- ประวัติ อบต.
- นโยบาย/ยุทธศาสตร์
    + แผนชุมชน
    + แผนตำบล
- โครงสร้าง
- อำนาจหน้าที่
- ข้อกฎหมาย
    + ข้อบัญญัติ
    + พรบ.
- งานคลัง
    + การบริการจัดเก็บภาษี
- ประชากร
- คู่มือสำหรับประชาชน
- พนักงาน อบต.
    + สำนักปลัด อบต.
    + กองคลัง
    + กองช่าง
    + กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สมาชิก อบต.อ่างทอง
- ผู้บริหาร
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558
 
 
สินค้า OTOP
กล้วยฉาบ
รายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
607 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-0725 แฟกซ์. 0-5585-0725
e-Mail : info@angthongkp.go.th